پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
ورود اعضا
پست الکترونیک:
کلمه عبور:
ثبت اطلاعات عضویت بر روی سیستم
جهت رعایت امنیت فقط در صورت استفاده از سیستم شخصی خود این گزینه را فعال کنید. در صورت فعال کردن این گزینه اطلاعات عضویت به مدت ۷ روز بر روی این سیستم ذخیره خواهد شد
تصویر تاییدیه:
برای تایید اطلاعات، عبارت نمایش داده شده در تصویر را با حروف انگلیسی در گزینه فوق وارد نمایید
به سامانه ثبت نام برنامه های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خوش آمدید.
ثبت‌نام چهارمین فراخوان هسته‌های فناور (رویش و شکوفایی) تمام دانشگاه های سراسر کشور


از تاریخ 1 دی ماه الی 15 اسفند آغاز شد.

الویت با مخاطبانی می باشد که در روزهای اول ثبت نام می کنند.
;