shokoofaee reg1

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از ایجاد کسب و کارهای فناورانه منتج از فعالیت های علمی در دانشگاه تهران ، از صاحبان ایده های فناور و بازار پسند دعوت می نماید نسبت به تکمیل فرم های تقاضای عضویت در برنامه های حمایتی رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام نمایند.


اهداف:
1- هدایت پژوهش های دانشگاه تهران به سمت تجاری شدن
2- كمك به تبديل ايده ها به نمونه محصول/خدمت قابل ارائه به بازار
3- افزایش شرکت های زایشی دانشگاه تهران

 

مخاطبين:
1- دانشجویان دانشگاه تهران
2- اعضای هیات علمی دانشگاه تهران


الزامات:
1- داشتن ايده بازار پسند
2- در اختيار داشتن آزمايشگاه تحقيقاتي و امكانات لازم براي اجراي ایده

- با توجه به قوانین دانشگاه تهران، ایده های برگرفته از پایان نامه های انجام شده یا در حال انجام، لزوماً توسط استاد راهنمای پایان نامه به عنوان مسئول هسته می تواند در این برنامه ثبت نام نماید.
- در برنامه رویش، برای هسته هایی که مسئول آن دانشجو باشد معرفی یک نفر به عنوان راهبر هسته الزامی است.
(راهبر هسته می تواند یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دارای سوابق علمی مرتبط با ایده یا یکی از متخصصان صنعت دارای حداقل 20 سال سوابق اجرایی مرتبط با ایده باشد.)
بسیار مهم – هر یک از دانشجویان یا اعضای هیات علمی فقط می توانند با ارائه یک ایده در این فرخوان ثبت نام نمایند. لطفا در انتخاب ایده دقت فرمایید. 

 

اهم شرايط و ضوابط اين برنامه ها به شرح ذيل است:

Program coments


لینک های ثبت نام 

shokoofaee reg                 rooyesh reg

 

 نکات بسیار مهم در برنامه شکوفایی                          نکات بسیار مهم در برنامه رویش